Napravite dobru procenu

Dragi Brainfinityjevci, danas smo sa svih strana bombardovani najrazličitijim informacijama koje su često protivrečne. Sigurno ste na internetu, npr. preko YouTubea, čuli milion različitih teorija o nečemu što je danas aktuelno, bilo da se radi o ekologiji, sportu ili kengurima.

Kako u svemu tome prepoznati šta je tačno? Teško, zar ne?

Dobro, možda nije moguće sa sigurnošću zaključiti šta je tačno, ali moguće je napraviti dobru procenu šta je od onoga što gledamo, čitamo i slušamo najverovatnije, tj. najbliže istini.

Šesti Brainfinity problem od vas zahteva upravo to – da napravite dobru procenu. Da biste saznali kakva se procena od vas zahteva, potreban je samo jedan korak, a to je da se ulogujete na Brainfinity platformu. Ups! Zamalo da vam odamo šta se krije u šestom Brainfinity problemu.

Kako da rešite šesti Brainfinity problem?

  1. Prvi korak je da formirate četvoročlanu ekipu (ukoliko je još uvek nemate), kojoj ćete dati originalan naziv, a potom za nju dizajnirati što zanimljiviji logo. Detaljne informacije o prijavljivanju možete naći na ovoj stranici.
  1. Drugi korak je prijava ekipe. Prijavljujete se tako što popunjavate ovu onlajn-prijavu.
  1. Treći korak je logovanje na platformu, na kojoj vas od 25. 1. očekuje novi zadatak. Ukoliko već imate svoju ekipu, potrebno je samo da se ulogujete.
  1. Četvrti korak je preuzimanje problema sa platforme, gde ćete dobiti detaljna i precizna uputstva za rešavanje problema.

I to je to, igra može da počne!

Da li ste znali da je način na koji dolazite do procene često važniji od same procene?

Na intervjuima za posao često se od kandidata traži da napravi neku procenu, ali i da da obrazloženje na osnovu čega je i na koji način došao do svoje procene.

Obrazloženje se više vrednuje nego sama procena, bez obzira na njenu tačnost. Način na koji razmišljate daje bolju preporuku za većinu poslova, a tačnog i netačnog rešenja, kao i u problem solvingu, uglavnom i nema.