Pažnja, pažnja! Opasnost od lažnih podataka!

Brainfinity detektivi, pozivamo vas da ih otkrijete

„Podaci su nova nafta” reči su matematičara Klajva Hambija (Clive Humby). To znači da podaci danas imaju veoma veliku vrednost. Lažnu naftu je, međutim, lako prepoznati, a da li je tako i sa podacima?

Plivati u okeanu najrazličitijih podataka jedna je od najvažnijih savremenih veština

Danas smo okruženi okeanom podataka, kojima možemo pristupiti putem interneta i koji nam mogu biti veoma dragoceni za obrazovanje, informisanost, lične i poslovne aktivnosti.

Ipak, mnogi od tih podataka samo su delimično tačni, a neki su u potpunosti netačni.

Zato je savremena veština koju bi svako trebalo da savlada analiza podataka kojima pristupamo, kako bismo mogli da razdvojimo istinite i korisne podatke od lažnih i beskorisnih, a neretko i štetnih.

Budite i vi analitičari podataka

U petom Brainfinity problemu imaćete priliku da trenirate dve veštine koje su danas ključne za svakog pojedinca, a i veoma tražene u kompanijama koje se bave najrazličitijim delatnostima – to su analiza podataka (data analysis) i intuitivna procena podataka (data intuition).

Na koji način ćete analizirati validnost podataka, saznajte na Brainfinity platformi.

Kako da rešite peti Brainfinity problem?

  1. Prvi korak je da formirate četvoročlanu ekipu (ukoliko je još uvek nemate), kojoj ćete dati originalan naziv, a potom za nju dizajnirati što zanimljiviji logo. Detaljne informacije o prijavljivanju možete naći na ovoj stranici.
  1. Drugi korak je prijava ekipe. Prijavljujete se tako što popunjavate ovu onlajn-prijavu.
  1. Treći korak je logovanje na platformu, na kojoj vas od 25. 12. očekuje novi zadatak. Ukoliko već imate svoju ekipu, potrebno je samo da se ulogujete.
  1. Četvrti korak je preuzimanje problema sa platforme, gde ćete dobiti detaljna i precizna uputstva za rešavanje problema.

I to je to, igra može da počne!

Zadatak za oštro oko

Pored pažljive analize podataka, peti Brainfinity problem od vas zahteva da pažljivo posmatrate jednu specifičnu vrstu medijskih sadržaja i njihovih strukturnih elemenata kako biste mogli dobro da ih analizirate. Svaki element, kao i svaki najmanji detalj u sklopu elementa, može biti presudan za uspešno rešavanje ovog problema.

Zato, dragi takmičari, zagrejte analitički procesor i maksimalno izoštrite pogled!