brainfinity hundred

MEĐUNARODNA PRIZNATOST: Brainfinity u najužoj selekciji za 100 najboljih obrazovnih inovacija na svetu!

Kvalitet Brainfinityja je još jednom prepoznat od strane najvećih međunarodnih institucija koje se bave obrazovanjem! Ovog puta Brainfinity je uvršten u najuži izbor za 100 najboljih obrazovnih inovacija na svetu.

Selekciju je izvršio HundrED, ugledna organizacija koja godinama pažljivo i temeljno prati inovacije u obrazovanju širom sveta i daje podršku najperspektivnijima. Čast je što se baš Brainfinity našao među odabranima u veoma jakoj konkurenciji inovativnih ideja koje dolaze iz celog sveta.

HundrED – predvodnik modernizacije obrazovanja

HundrED je prestižna međunarodna neprofitna organizacija sa centrom u Helsinkiju, Finska, koja od svog osnivanja uspešno sprovodi misiju unapređenja i modernizacije primarnog i sekundarnog obrazovanja širom sveta. Glavna delatnost ove organizacije sastoji se u pažljivom i temeljnom praćenju obrazovnih inovacija kako bi one postale vidljivije i uticajnije na svetskom nivou.

Uspešno omogućavajući inovatorima da svoje projekte predstave van granica lokalne sredine, HundrED, koji broji blizu 800 nastavnika, profesora, savetnika u obrazovanju, studenata, roditelja, učenika stacioniranih u više od 100 zemalja sveta, predstavlja raskršće inovacija na kom se one susreću, vrše međusobni uticaj i u toj razmeni čine svet obrazovanja sadržajnijim, savremenijim i inspirativnijim.

Brainfinity u borbi za HundrED Global Collection – od lokalnog do globalnog unapređenja obrazovanja is custom heading element

Jednom godišnje, u okviru projekta „HundrED Global Collection” vrši se selekcija 100 najboljih obrazovnih inovacija u svetu, a u borbi za ovo prestižno priznanje ove godine se našao i Brainfinity.

Nakon što pristignu godišnji izveštaji u kojima ambasadori šalju predloge onih projekata za koje im se učini da zadovoljavaju kriterijume za najboljih 100, vrši se drugi krug selekcije, u kom se sužava broj kandidata. Konačnu odluku, na osnovu strogo utvrđenih kriterijuma, zatim donosi akademski odbor HundrEDa, sačinjen od visoko kompetentnih ljudi iz sektora obrazovanja. 

brainfinity selection

Otkad je prvi put sprovedena, selekcija koju obavlja HundrED Global Collection usmerena je na projekte koji su se u periodu od minimum godinu dana pokazali kao funkcionalni i efektni u pozitivnoj promeni obrazovanja i koji pokazuju visok potencijal za dalji razvoj. Ova prestižna selekcija omogućava prohodnost inovacija sa lokalnog na globalni nivo, uvećavajući na taj način šanse za globalni napredak obrazovnih delatnosti.

Po čemu je Brainfinity poseban?

Projekat „Brainfinity” nastao je sa idejom da se u zanimljivoj i dinamičnoj formi takmičenja kod učenika osnovnih i srednjih škola razvijaju moć logičkog rasuđivanja, rešavanja problema, timska saradnja, korisna upotreba tehnologije i takmičarski duh.

Pomoću tehnike problem solvinga mladi se uče kreativnom i kritičkom mišljenju, razvijaju pozitivan stav prema učenju i reagovanju na izazove.

Izmeštanjem logičkih zadataka iz učionice oni postaju ne samo zabavniji i uzbudljiviji za rešavanje već i integrišu logičko razmišljanje u životne situacije, čime se deca uvežbavaju da u praksi primenjuju svoja znanja i sposobnosti. U praksi se pokazalo da učenici pokazuju veliko interesovanje za takmičenje „Brainfinity”. Tokom takmičarskog procesa oni se osećaju opušteno, nemaju strah od autoriteta, što im pomaže da slobodno ispoljavaju svoje potencijale i veštine.

Baš zbog svega ovoga je velika čast biti prepoznat kao jedna od najinovativnijih ideja od strane tako prestižne organizacije kao što je HundrED.